PSH

Przeglądarka mapowa (geoportal epsh), pozwalająca na przeglądanie danych przestrzennych (usługi WMS, WFS) dostępna jest pod poniższym adresem:

odnośnik do strony geoportalu epsh --> http://epsh.pgi.gov.pl/epsh

Obsługiwane przeglądarki: Firefox ESR, Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE

Uwagi dla użytkowników przeglądarki IE:
w przypadku występienia problemów z uruchomieniem portalu, witrynę 'pgi.gov.pl' należy dodać do widoku zgodności

Wersja mobilna:
geoportal automatycznie wyświetla uproszczony interfejs w momencie uruchomienia strony na urządzeniu mobilnym (zarówno w wersji pionowej, jak i poziomej)

Poniżej odnośniki do strony głównej PIG-PIB oraz PSH
do strony głównej PIG-PIB ; do strony głównej PSHPodstawowe informacje dotyczące zmiany/wyboru predefiniowanych kompozycji oraz rejestracji usług

Predefinowane kompozycje tematyczne

Zmiana wyświetlanej mapy tematycznej możliwa jest przy pomocy rozwijalnej listy, znajdującej się w prawym górnym narożniku okna mapy. Po rozwinięciu listy należy wskazać jedną z zarejestrowanych kompozycji tematycznych.

zmiana-mapy

Obecnie, na geoportalu publikowane są predefiniowane kompozycje prezentujące dane z baz: Mapa Hydrogeologiczna Polski (MHP), Głowne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), Jednolite części wód podziemnych (JCWPd), Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO (CBDH), Monitoring wód podziemnych, Pobory, Mineralne, Podtopienia

Rejestracja usług WMS

W celu rejestracji usługi WMS, po uruchomieniu geoportalu epsh należy:

rejestracja01

Następnie, w otwartym oknie dialogowym należy:

rejestracja02

Wyszukiwanie miejscowości

W celu wyszukiwania i lokalizowania miejscowości, konieczne jest zarejestrowanie usługi WFS-G (Gazetteer). Aby zarejestrować usługę WFS-G, po uruchomieniu portalu, należy:

rejestracja03

Wyszukiwanie oraz lokalizowanie miejscowości może być wykonywane z poziomu zakładki 'Wyszukiwanie' (Search) lub z poziomu bocznego paska 'Szukaj nazw geograficznych' (Search for geographics names).

PSH

PSH


created by gm and dw